główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-08-13 12:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: „ Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych -Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” . Znak postępowania: 2019/08/02
Wykonanie: Monika Wilczyńska
2. Data: 2019-08-13 12:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: „ Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych -Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” . Znak postępowania: 2019/08/02
Wykonanie: Monika Wilczyńska
3. Data: 2019-08-13 12:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: „ Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych -Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” . Znak postępowania: 2019/08/02
Wykonanie: Monika Wilczyńska
4. Data: 2019-08-13 12:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: „ Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych -Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” . Znak postępowania: 2019/08/02
Wykonanie: Monika Wilczyńska
5. Data: 2019-08-13 12:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: „ Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych -Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” . Znak postępowania: 2019/08/02
Wykonanie: Monika Wilczyńska
6. Data: 2019-08-13 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: „ Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych -Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” . Znak postępowania: 2019/08/02
Wykonanie: Monika Wilczyńska
7. Data: 2019-08-13 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: „ Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych -Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” . Znak postępowania: 2019/08/02
Wykonanie: Monika Wilczyńska
8. Data: 2019-08-13 12:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na: „ Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych -Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” . Znak postępowania: 2019/08/02
Wykonanie: Monika Wilczyńska
9. Data: 2019-08-13 12:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o przetargach » Przetargi - rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na: „ Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych -Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” . Znak postępowania: 2019/08/02
Wykonanie: Monika Wilczyńska
10. Data: 2019-08-09 11:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Modernizacja - wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
11. Data: 2019-08-09 11:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Modernizacja - wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
12. Data: 2019-08-09 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Modernizacja - wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
13. Data: 2019-08-09 11:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Modernizacja - wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
14. Data: 2019-08-09 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Modernizacja - wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
15. Data: 2019-08-09 11:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Modernizacja - wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
16. Data: 2019-08-09 11:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Modernizacja - wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
17. Data: 2019-08-02 13:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
18. Data: 2019-08-02 13:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
19. Data: 2019-08-02 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
20. Data: 2019-08-02 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
21. Data: 2019-08-02 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
22. Data: 2019-08-02 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
23. Data: 2019-08-02 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
24. Data: 2019-08-02 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
25. Data: 2019-08-02 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
26. Data: 2019-08-02 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
27. Data: 2019-08-02 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
28. Data: 2019-08-02 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
29. Data: 2019-08-02 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska
30. Data: 2019-08-02 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 30 000 euro
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro pn: „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”.
Wykonanie: Monika Wilczyńska