główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Przetargi - rok 2019

Przetarg nieograniczony na: „ Likwidacja barier transportowych w placówce służ...

Ogłoszenie nr 585761-N-2019 z dnia 2019-08-13 r. Powiat Zawierciański - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu działający w imieniu i na rzecz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.: Likwidacja barier transportowych w placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych –Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób...

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 12:14

2. Zamówienia poniżej 30 000 euro

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartoś...

Zawiercie dnia 09.08.2019 r. OGŁOSZENIE Zamawiający : Powiat Zawierciański - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu ul. Rataja 29 a Informuje , że zostało wszczęte postępowanie na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Modernizacja – wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H .Kołłątaja w Zawierciu przy ul. Miodowej 1”. 1.1 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częśc...

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 11:16

3. Zamówienia poniżej 30 000 euro

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartoś...

Zawiercie dnia 02.08.2019 r. OGŁOSZENIE Zamawiający : Powiat Zawierciański - Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych , ul. Rataja 29 a, 42-400 Zawiercie informuje ,że zostało wszczęte postępowanie pn : „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych . 2.1.Zakres prac prze...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 13:25

4. Zamówienia poniżej 30 000 euro

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartoś...

Zawiercie dnia 15.07.2019 r. OGŁOSZENIE Zamawiający : Powiat Zawierciański - Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych , ul. Rataja 29 a, 42-400 Zawiercie informuje ,że zostało wszczęte postępowanie pn : „Modernizacja pracowni gastronomicznej w celu dostosowania jej do montażu nowego wyposażenia w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu”. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych . 2.1.Zakres prac przew...

Utworzony: 2019-07-15 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 13:05

5. Przetargi - rok 2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ni...

Ogłoszenie nr 567763-N-2019 z dnia 2019-07-02 r. Powiat Zawierciański - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu działający w imieniu i na rzecz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek oraz oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020 dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamies...

Utworzony: 2019-07-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-01 11:58

6. Zamówienia poniżej 30 000 euro

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o wartoś...

Zawiercie, dnia 17.07.2019r. OGŁOSZENIE Powiat Zawierciański-Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych z siedzibą przy ul. Rataja 29a w Zawierciu, który działa w imieniu i na rzecz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański, reprezentowanym przez: Andrzeja Karolczyka–Dyrektora ZOEASiPOW, działającego na podstawie Uchwały Nr 117/605/09 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 08.09.2009r., ...

Utworzony: 2019-07-17 | Zmodyfikowany: 2019-07-17 13:44

7. Zamówienia poniżej 30 000 euro

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego o warto...

Zawiercie dnia 23.05.2019 r. OGŁOSZENIE Zamawiający : Powiat Zawierciański - Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych , ul. Rataja 29 a, 42-400 Zawiercie . Informuje ,że zostało wszczęte postępowanie na: „ Remont pokrycia części dachu na budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych . Zamówienie składa się z jednej części 2.2.Stan istniejący : Część dachu przezn...

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-15 11:11

8. Nabór 2019

Nabór na stanowisko Radcy prawnego

Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu ul. M. Rataja 29a INFORMACJA O WYNIKACH NABORU RADCA PRAWNY Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Dagmara Kokowska - Smok zamieszkała w Morsku. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Dagmara Kokowska - Smok spełniła wymogi ogłoszenia. Posiada fachową wiedzę. Podczas rozmowy zaprezentowała się jako osoba komunikatywn...

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-27 10:21

9. Statut

Statut

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu jest jednostką obsługującą szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, zwane jednostkami obsługiwanymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zawierciański. Zespół działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 1445 z późn. zm.) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o ...

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-05-31 14:09

10. Personel administracyjno - obsługowy

Organizacja:

dyrektor główny księgowy, radca prawny, dział rachuby, dział księgowości, dział planowania, dział techniczny i zamówień publicznych, dział administracyjno - obsługowy.

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-05-31 13:55

11. Dyrekcja

Dyrektor

mgr Andrzej Karolczyk

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-05-31 13:52

12. Dyrekcja

Główny księgowy

mgr Izabela Zielińska

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-05-31 13:48

13. Klauzule informacyjne

Klauzula Ogólna

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych Szanowni Państwo! W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osob...

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 07:52

14. 2018

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zawierciu.

Utworzony: 2019-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-09 13:50

15. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: ........................................ e-mail: .........................@........................... tel. ..............................

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 22:51

16. Dane teleadresowe

Kontakt

Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu ul. Macieja Rataja 29a 42-400 Zawiercie Telefon: 32 67 102 54 E-mail: sekretariat@zoeas.com.pl WWW: www.zoeas.com.pl

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 22:40

17. Strona główna

Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 20:45