główna zawartość
artykuł nr 1

Organizacja:

  • dyrektor
  • główny księgowy,
  • radca prawny,
  • dział rachuby,
  • dział księgowości,
  • dział planowania,
  • dział techniczny i zamówień publicznych,
  • dział administracyjno - obsługowy.