główna zawartość
artykuł nr 1

Kontakt

Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu
ul. Macieja Rataja 29a
42-400 Zawiercie

Telefon: 32 67 102 54
E-mail:sekretariat@zoeas.com.pl
WWW: www.zoeas.com.pl